Значення слова

Прислівник
начебто
нібито

Приклади вживання

He was ostensibly a friend of her mother. — Він був нібито другом її матері.
Several television films depict how this song was ostensibly written. — Кілька телевізійних фільмів зображують, як нібито була написана ця пісня.
The four episodes were ostensibly filmed in direct sequence. — Чотири епізоди нібито були зняті в прямій послідовності.
It was a vast, ostensibly civilian, network of secret laboratories, each of which focused on a different deadly bioagent. — Це була величезна, нібито цивільна, мережа секретних лабораторій, кожна з яких зосереджувалась на різних смертоносних біоагентах.

Поділитись публікацією: