Різниця між other та another

Різниця між other та another

Англійські займенники other та another мають однакове значення («інший»), проте вживаються у різних ситуаціях, тож не слід їх плутати.

another

Щоб раз і назавжди запам’ятати, коли слід вживати займенник another, достатньо розібратися в його походженні. Слово another походить від неозначеного артикля an та займенника other:

an+other

Як ми вже розібрали раніше, артикль an вживається тільки з обчислювальними іменниками в однині. Знаючи про це, неважко запам’ятати правило вживання another: займенник another вживається з іменниками в однині.

Приклади речень:

The keys are in another place. — Ключі в іншому місці.
Do you have another pen? This pen doesn’t write. — У тебе є інша ручка? Ця ручка не пише.
I’ll bring you another shirt. — Я принесу вам іншу сорочку.
I’m working in another company at the present time. — Зараз я працюю в іншій компанії.
If I lived in Kyiv, I would have another salary. — Якби я жив у Києві, мав би іншу зарплату.
Another hearing was held on 13 April. — Інше слухання відбулося 13 квітня.

Зверніть також увагу, що до або після займенника another не ставляться артиклі.

other

Займенник other зазвичай вживається з іменниками у множині.

Наприклад:

Where are the other passengers? — Де інші пасажири?
Don’t shout at other people. — Не кричіть на інших людей.
Don’t make other people feel nervous or unsafe. — Не змушуйте інших людей почуватися нервово або в небезпеці.
They’re currently looking for other sources of income. — Вони зараз шукають інші джерела доходу.
This is a great little case for storing pens and other accessories. — Це чудовий маленький чохол для зберігання ручок та іншого приладдя.

Але у цього правила є виключення. Якщо мова йде лише про два предмети, ми маємо вживати займенник other, попри те, що іменник стоїть у однині.

Наприклад:

the other side of the coin — інша сторона медалі
the other side of the page — інший бік сторінки
the other bank of the river — інший берег річки

Зверніть увагу, що перед займенником other у таких випадках ми ставимо означений артикль the, адже вказуємо на конкретний бік, берег і т.ін.

Приклади речень:

When a player commits a foul, the other team gets a free kick. — Коли гравець порушує правила, інша команда отримує штрафний удар.
Why did the chicken cross the road? To get to the other side. — Навіщо курча перейшло дорогу? Щоб потрапити на інший бік.

others

У деяких випадках ми можемо вживати займенник other у множині (others):

а) коли мова йде про обмежену кількість предметів чи осіб:

Five chairs are here. Where are the others? — Тут п’ять стільців. Де інші?

б) коли йдеться про необмежену (невідому) кількість предметів чи осіб:

The virus is contagious. It can pass easily to others. — Вірус заразний. Він може легко переходити до інших.
Do you like to travel alone or with others? — Ви любите подорожувати наодинці чи з іншими?

Іменник у таких реченнях опускається (про що йде мова, зрозуміло з контексту).

Щоби закріпити матеріал, давайте порівняємо речення, в яких той самий іменник вживається в одному випадку в однині, а в іншому — у множині.

Іменник box (коробка):

Do you have another empty box? — У вас є інша порожня коробка?
Do you have other empty boxes? — У вас є інші порожні коробки?

Іменник offer (пропозиція):

We have another offer for you. — У нас є інша пропозиція для вас.
We have other offers for you. — У нас є інші пропозиції для вас.

Поділитись публікацією: