Значення слова

Займенник
інший
ще один

Прикметник
інший
додатковий
не той

Прислівник
по-іншому
інакше

Приклади вживання

the other one — інший
the other day — інший день
in other words — іншими словами
in other way — по-іншому
in other case — в іншому випадку
life on other planets — життя на інших планетах
significant other — значимий інший
the other side of the coin — інший бік монети
on the other hand — зате, з іншого боку
we were made for each other — ми були створені одне для одного
The Lives of Others — «Життя інших» (назва худ. фільму)
The Other Life of Captain Contreras — «Інше життя капітана Контрераса» (назва іспанського худ. фільму)

Слово other у статтях

Поділитись публікацією: