Значення слова

Іменник
пропаганда
розширення

Дієслово
перевищувати
перевершувати
простягатися
сягати далі

Приклади вживання

With this information, she was determined to spread the message through outreach and further research. — Отримавши цю інформацію, вона твердо вирішила поширити повідомлення за допомогою інформаційно-роз’яснювальних робіт та подальших досліджень.
The camp also has an outreach program that visits hospitals in the greater Los Angeles area. — У таборі також є інформаційна програма, в рамках якої проводяться відвідування лікарень у районі Великого Лос-Анджелеса.

Поділитись публікацією: