Значення слова

Дієслово
переоцінювати
давати надто високу оцінку
складати завищений кошторис

Іменник
переоцінка
надто висока оцінка
завищений кошторис

Приклади вживання

You shouldn’t overestimate his abilities. — Тобі не слід переоцінювати його здібності.
Don’t overestimate the importance of money. — Не переоцінюйте значення грошей.
We often overestimate our personal influence. — Ми часто переоцінюємо свій особистий вплив.
The illusion of control is the tendency for people to overestimate their ability to control events. — Ілюзія контролю — це схильність людей переоцінювати свою здатність контролювати події.

Поділитись публікацією: