Значення слова

Прикметник
перегрітий

Приклади вживання

The stock markets were overheated. — Фондові ринки були перегріті.
This overheated container of dry nitrocellulose was the cause of the initial explosion. — Цей перегрітий контейнер із сухою нітроцелюлозою став причиною початкового вибуху.

Поділитись публікацією: