Значення слова

Іменник
перевантаження
переобтяження

Дієслово
перевантажувати
переобтяжувати
форсувати

Множина

Іменник overload у множині: overloads

Приклади вживання

information overload — інформаційне перевантаження
mechanical overload — механічне перевантаження
overload protection — захист від перевантаження
What caused this overload? — Що спричинило це перевантаження?
Relays with calibrated operating characteristics and sometimes multiple operating coils are used to protect electrical circuits from overload or faults. — Реле з каліброваними робочими характеристиками, а іноді і декількома робочими котушками використовуються для захисту електричних ланцюгів від перевантажень або несправностей.

Поділитись публікацією: