Значення слова

Іменник
нагляд
догляд
похибка
недогляд
необачність

Приклади вживання

civilian oversight — цивільний нагляд
congressional oversight — нагляд з боку Конгресу
The Privacy and Civil Liberties Oversight Board — Комісія з нагляду за конфіденційністю та громадянськими свободами
They are responsible for oversight of the financial reporting process. — Вони відповідають за нагляд за процесом складання фінансової звітності.

Поділитись публікацією: