Значення слова

Іменник
оксид
окис
окисел

Множина

Іменник oxide у множині: oxides

Приклади вживання

aluminium oxide — оксид алюмінію
calcium oxide — оксид кальцію
potassium oxide — оксид калію
zinc oxide — оксид цинку
Oxides of most metals adopt polymeric structures. — Оксиди більшості металів мають полімерну структуру.
All simple oxides of nitrogen are molecular. — Усі прості оксиди азоту є молекулярними.
The metal uranium forms several oxides. — Метал уран утворює кілька оксидів.
It’s a white crystalline oxide of zirconium. — Це білий кристалічний оксид цирконію.

Поділитись публікацією: