Значення слова

Іменник
кисень

Прикметник
кисневий

Приклади вживання

liquid oxygen — рідкий кисень
oxygen concentrator — кисневий концентратор
oxygen mask — киснева маска
oxygen saturation — насичення киснем
oxygen tank — кисневий балон
oxygen therapy — оксигенотерапія
Oxygen is the chemical element with an atomic number 8. — Кисень — хімічний елемент з атомним номером 8.
It’s the minimum concentration of oxygen, expressed as a percentage, that will support the combustion of a polymer. — Це мінімальна концентрація кисню, виражена у відсотках, яка підтримуватиме горіння полімеру.

Поділитись публікацією: