Значення слова

Іменник
сторінка
полоса
паж

Дієслово
нумерувати сторінки
прислуговувати

Приклади вживання

home page — домашня сторінка
landing page — сторінка-вітрина
main page — головна сторінка
page layout — макет сторінки
title page — титульний аркуш
web page — вебсторінка
yellow pages — жовті сторінки
at the end of the page — в кінці сторінки
The magazine has fourteen pages. — Журнал складається з чотирнадцяти сторінок.
You’ll see it on the next page. — Ви побачите це на наступній сторінці.
I can’t find this page. — Я не можу знайти цю сторінку.

Поділитись публікацією: