Значення слова

Іменник
картина
малюнок
розпис
живопис
малювання
розмальовування

Дієслово
Continuous Form від paint

Множина

Іменник painting у множині: paintings

Приклади вживання

cave painting — наскальний живопис
landscape painting — пейзажний живопис
oil painting — олійний живопис
This painting is so strange! — Ця картина така дивна!
Be careful with this painting! — Будьте обережні з цією картиною!
Is this your painting? — Це ваша картина?
What are you painting? — Що ти малюєш?
She believes that paintings can express feelings and ideas. — Вона вірить, що картини можуть виражати почуття та ідеї.
Traditional oil painting techniques often begin with the artist sketching the subject onto the canvas with charcoal or thinned paint. — Традиційна техніка олійного живопису часто починається з того, що художник робить ескіз об’єкта на полотні вугіллям або розрідженою фарбою.

Поділитись публікацією: