Значення слова

Іменник
ящір
панголін

Приклади вживання

giant pangolin — панголін велетенський
Indian pangolin — панголін індійський
A phylogenetics study published in 2020 indicates that pangolins are a reservoir host of SARS-CoV-2-like coronaviruses. — Філогенетичне дослідження, опубліковане в 2020 році, вказує на те, що панголіни є резервуарним господарем коронавірусів, подібних до SARS-CoV-2.
Pangolins are protected under Chinese law, but their poaching and trading for use in traditional Chinese medicine remains common in the black market. — Панголіни захищені китайським законодавством, але браконьєрство та торгівля ними для використання в традиційній китайській медицині залишаються поширеними на чорному ринку.

Поділитись публікацією: