Значення

Іменник
взірець
зразок
парагон

Приклади вживання

I’m no paragon of spending time wisely. — Я не є прикладом розумного витрачання часу.
I think he is a unique paragon of American culture. — Я думаю, що він є унікальним зразком американської культури.
Hippocrates is commonly portrayed as the paragon of the ancient physician. — Гіппократа зазвичай зображують як приклад античного лікаря.
Some writers present him as a paragon of ethical living and pacifism, while others present him as a more complex and contradictory character. — Деякі письменники представляють його як приклад етичного життя та пацифізму, а інші представляють його більш складним і суперечливим персонажем.
They reflect God’s eternal character and serve as a paragon of morality. — Вони відображають вічний характер Бога і служать зразком моралі.

Поділитись публікацією: