Значення слова

Прикметник
паралельний
аналогічний
подібний

Прислівник
паралельно

Іменник
відповідність
паралель
паралельна лінія
аналогія
паралельне з’єднання

Дієслово
проводити паралель
проходити паралельно
з’єднувати паралельно
бути паралельним
відповідати
порівнювати

Приклади вживання

parallel computing — паралельні обчислення
parallel port — паралельний порт
parallel universe — паралельний всесвіт
Parallel lines are lines in a plane that do not meet. — Паралельні прямі — це прямі на площині, які не зустрічаються.
He drew two parallel lines on the blackboard. — Він намалював дві паралельні лінії на дошці.

Поділитись публікацією: