Значення слова

Іменник
паралелепіпед

Множина

Іменник parallelepiped у множині: parallelepipeds

Приклади вживання

The other Bravais lattices also have a primitive unit cell in the shape of a parallelepiped. — Інші ґратки Браве також мають примітивну одиничну клітинку у формі паралелепіпеда.
Parallelepipeds result from linear transformations of a cube. — Паралелепіпеди утворюються шляхом лінійних перетворень куба.

Див. також: Назви геометричних фігур англійською мовою.

Поділитись публікацією: