Значення слова

Іменник
дієприкметник

Множина

Іменник participle у множині: participles

Приклади вживання

Indefinite Participle — неозначений дієприкметник
Past Participle — дієприкметник минулого часу
Present Participle — дієприкметник теперішнього часу
Latin participles, like English participles, are formed from a verb. — Латинські дієприкметники, як і англійські, утворені від дієслова.

Див. також: Частини мови англійською.

Поділитись публікацією: