Значення слова

Прикметник
особливий
окремий
винятковий
специфічний
докладний
індивідуальний

Іменник
подробиця
деталь
детальний звіт

Приклади вживання

in particular — зокрема, особливо
It does not apply to a particular case. — Це не стосується конкретного випадку.
Websites are typically dedicated to a particular topic or purpose, such as news, education, commerce, entertainment, or social networking. — Веб-сайти, як правило, присвячені окремій темі або меті, такій як новини, освіта, комерція, розваги чи соціальні мережі.
They don’t belong to a particular religion. — Вони не належать до певної релігії.
They selected the 40 most popular songs in a particular genre. — Вони відібрали 40 найпопулярніших пісень певного жанру.

Поділитись публікацією: