Значення слова

Прислівник
особливо
особливим чином
дуже
докладно
надто
індивідуально

Приклади вживання

I’m not a particularly patient person. — Я не надто терпляча людина.
They are a frequent tool of advertisers (particularly of events, musicians, and films), propagandists, protestors, and other groups trying to communicate a message. — Вони є частим інструментом рекламодавців (особливо подій, музикантів та фільмів), пропагандистів, протестуючих та інших груп, які намагаються передати повідомлення.
While the Secretariat of the United Nations is headquartered in New York City, its many bodies, specialized agencies, and related organizations are headquartered in other parts of the world, particularly in Europe. — Хоча головний офіс Секретаріату Організації Об’єднаних Націй знаходиться в Нью-Йорку, численні органи, спеціалізовані установи та пов’язані з ними організації розташовані в інших частинах світу, особливо в Європі.
Wrangler is an American manufacturer of jeans and other clothing items, particularly workwear. — Wrangler — американський виробник джинсів та інших предметів одягу, зокрема робочого одягу.

Поділитись публікацією: