Минулий тривалий час (Past Continuous) в англійській мові

Минулий тривалий час (Past Continuous) в англійській мові

Утворення минулого тривалого часу

Стверджувальні речення

У стверджувальних реченнях минулий тривалий час (Past Continuous, також його іноді називають Past Progressive) утворюється так: після підмету ставиться дієслово to be у відповідній формі (was для однини та were для множини) і герундій (дієслово із закінченням -ing).

subject + was/were + verb + ing

Приклади речень:

I was sleeping. — Я спав.
He was sleeping. — Він спав.
She was sleeping. — Вона спала.
It was sleeping. — Воно спало.
We were sleeping. — Ми спали.
You were sleeping. — Ви спали.
They were sleeping. — Вони спали.

Заперечні речення

Заперечні речення у минулому тривалому часі утворюються таким же чином, як і стверджувальні, тільки перед герундієм додається частка not:

I was not sleeping. — Я не спав.
He was not sleeping. — Він не спав.
She was not sleeping. — Вона не спала.
It was not sleeping. — Воно не спало.
We were not sleeping. — Ми не спали.
You were not sleeping. — Ви не спали.
They were not sleeping. — Вони не спали.

Скорочені форми

У заперечних реченнях у минулому тривалому часі вживаються такі скорочені форми:

was not → wasn’t
were not → weren’t

Приклади речень:

I wasn’t watching. — Я не дивився.
We weren’t eating. — Ми не їли.

Питання

Щоби створити питання у минулому тривалому часі, міняємо місцями subject і was/were у стверджувальному реченні:

Was/were + subject + verb + ing + ?

Was I crying? — Я плакав?
Was he crying? — Він плакав?
Was she crying? — Вона плакала?
Was it crying? — Воно плакало?
Were we crying? — Ми плакали?
Were you crying? — Ви плакали?
Were they crying? — Вони плакали?

Коли використовується минулий тривалий час

Минулий тривалий час в англійській мові вживається у таких випадках:

  1. Для позначення дії, яка розгорталася у якийсь момент у минулому. Цей момент може бути позначений:

а) Точною позначкою часу. Наприклад, такими словами:

  • at that time — в той час;
  • at that moment — в той момент;
  • at … o’clock — о … годині;
  • all day — весь день;
  • all the time — весь час;
  • from… till — з … до;
  • during… — протягом…

Приклади речень:

She was cooking dinner at that time. — У той час вона готувала вечерю.
He was staying at home all day. — Він сидів удома цілий день.
I was waiting for him from morning till afternoon. — Я чекав на нього з ранку до полудня.

б) Іншою однократною дією, вираженою дієсловом у Past Simple.

Приклади речень:

When I came home, she was cooking dinner. — Коли я прийшов додому, вона готувала вечерю.
When I saw him, he was talking on the phone. — Коли я його побачив, він розмовляв по телефону.
She called me when I was walking in the park with the kids. — Вона зателефонувала мені, коли я гуляв у парку з дітьми.

  1. Ми вживаємо тривалий минулий час, коли розповідаємо про дві дії, які розгорталися одночасно в якийсь час у минулому.

Приклади речень:

She was standing near the car while I was trying to open the door of our house. — Вона стояла біля машини, поки я намагався відчинити двері нашого будинку.
While Maria was cooking breakfast, he was listening to the news. — Поки Марія готувала сніданок, він слухав новини.
While I was talking with Sarah, they were searching for the key. — Поки я розмовляв із Сарою, вони шукали ключ.

  1. Також тривалий минулий час вживається, коли потрібно підкреслити тривалість якоїсь дії у минулому.

Приклади речень:

I was working in the office from 9 till 12. — Я працював в офісі з 9 до 12.
It was snowing all day yesterday, so we didn’t go walking. — Вчора цілий день йшов сніг, тож ми не пішли гуляти.
I was waiting for her call the whole morning. — Я чекав на її дзвінок увесь ранок.

Поділитись публікацією: