Минулий доконаний тривалий час (Past Perfect Continuous Tense) в англійській мові

Минулий доконаний тривалий час (Past Perfect Continuous Tense) в англійській мові

Утворення минулого доконаного тривалого часу

Стверджувальні речення

Минулий доконаний тривалий час (Past Perfect Continuous) утворюється за допомогою дієслова to be у формі Past Perfect (had been) і дієслова із закінченням -ing:

subject + had been + verb + ing

Приклади речень з дієсловом to sing (співати) у минулому доконаному тривалому часі:

I had been singing. — Я співав.
He had been singing. — Він співав.
She had been singing. — Вона співала.
It had been singing. — Воно співало.
We had been singing. — Ми співали.
You had been singing. — Ти співав.
They had been singing. — Вони співали.

Конструкція займенник + had зазвичай скорочується:

I had been → I’d been
He had been → He’d been
She had been → She’d been
It had been → It’d been
We had been → We’d been
You had been → You’d been
They had been → They’d been

Заперечні речення

Для утворення заперечного речення у минулому доконаному тривалому часі ми додаємо заперечну частку not після had:

subject + had not been + verb + ing

Приклади речень:

I had not been walking. — Я не гуляв.
He had not been walking. — Він не гуляв.
She had not been walking. — Вона не гуляла.
It had not been walking. — Воно не гуляло.
We had not been walking. — Ми не гуляли.
You had not been walking. — Ти не гуляв.
They had not been walking. — Вони не гуляли.

Конструкція had + not зазвичай скорочується:

had not → hadn’t

Питання

Для утворення запитання у минулому доконаному тривалому часі ми ставимо had перед підметом:

had + subject + been + verb + ing?

Приклади питань з дієсловом to wait (чекати):

Had I been waiting? — Я чекав?
Had he been waiting? — Він чекав?
Had she been waiting? — Вона чекала?
Had it been waiting? — Воно чекало?
Had we been waiting? — Ми чекали?
Had you been waiting? — Ти чекав?
Had they been waiting? — Вони чекали?

Коли вживається минулий доконаний тривалий час

  1. Ми вживаємо минулий доконаний тривалий час, коли розповідаємо про подію, що відбувалася у минулому деякий час перед настанням іншої події у минулому, позначеної за допомогою Past Simple.

Приклади речень:

I had been working in the garage for two hours when Maria called me. — Я працював у гаражі дві години, коли мені подзвонила Марія.
She’d been working for that company for two years before I met her. — Вона працювала в цій компанії два роки до того, як я її зустрів.
We had been walking in the park for about an hour before we found that place. — Ми гуляли у парку приблизно годину, перш ніж знайшли це місце.

  1. Past Perfect Continuous також вживається для позначення дії, яка відбувалася певний час у минулому і закінчилася (або все ще продовжується) у певний момент у минулому. Цей момент у минулому може бути позначений за допомогою прийменника by:

By 10 a.m., they had been selling tickets for three hours. — До десятої ранку вони вже три години продавали квитки.
By the time the police arrived, the security alarm had been ringing for 15 minutes. — На момент прибуття поліції сигналізація працювала вже 15 хвилин.

При вживанні Past Perfect Continuous як правило вказується, скільки часу дія у минулому продовжувалася до настання іншої події або моменту у минулому. Тривалість дії може бути позначена за допомогою таких конструкцій:

  • for… minutes — протягом …хвилин;
  • for… hours — протягом …годин;
  • for… weeks — протягом …тижнів;
  • for… months — протягом …місяців;
  • for… years — протягом …років;
  • since 1985 — з 1985 року і т.ін.

Як і інші часи з групи Continuous, ми не вживаємо минулий доконаний тривалий час із дієсловами, які означають почуття, сприйняття, а також з такими дієсловами, як to be, to belong, to consist та деякими іншими (зі списком таких дієслів можна ознайомитися у статті про теперішній тривалий час).

Різниця між Past Perfect Continuous та Past Continuous

Розглянемо такі речення:

1) It was raining, so I asked her not to go for a walk. — Йшов дощ, тому я попросив її не йти на прогулянку.
2) It had been raining, so I asked her not to go for a walk. — Йшов дощ, тому я попросив її не йти на прогулянку.

У реченні №1 перша дія (йшов дощ) позначена за допомогою минулого тривалого часу (Past Continuous). В даному випадку у момент настання другої дії (я попросив її не йти) перша дія все ще продовжується — дощ все ще іде.

У реченні №2 перша дія позначена за допомогою минулого доконаного тривалого часу (Past Perfect Continuous). У цьому випадку на момент настання другої дії перша дія вже закінчилася — дощ вже не йде. Ми вказуємо, що він йшов деякий час до того, але не вказуємо точну тривалість цієї дії.

Давайте також розглянемо варіант із позначкою тривалості дії:

1) The children were playing board games when she finally appeared. — Діти грали в настільні ігри, коли вона нарешті з’явилася.
2) The children had been playing board games for an hour when she finally appeared. — Діти вже годину грали в настільні ігри, коли вона нарешті з’явилася.

І в першому, і в другому реченні на момент настання другої дії (she finally appeared) перша дія все ще продовжується. Але оскільки у другому реченні ми вказуємо тривалість першої дії
(for an hour), у реченні №2 ми вживаємо Past Perfect Continuous.

Поділитись публікацією: