Минулий доконаний час (Past Perfect) в англійській мові

Минулий доконаний час (Past Perfect) в англійській мові

Утворення минулого доконаного часу

Стверджувальні речення

Стверджувальні речення у минулому доконаному часі (Past Perfect) утворюються так: спочатку йде підмет, далі допоміжне дієслово had, потім дієслово у формі Past Participle:

subject + had + Past Participle

Відмінювання дієслова to see (бачити) у минулому доконаному часі:

I had seen. — Я бачив.
He had seen. — Він бачив.
She had seen. — Вона бачила.
It had seen. — Воно бачило.
We had seen. — Ми бачили.
You had seen. — Ти бачив.
They had seen. — Вони бачили.

Якщо у стверджувальних реченнях у минулому доконаному часі у якості підмета вживається займенник, допоміжне дієслово had зазвичай скорочується:

I had → I’d
he had → he’d
she had → she’d
it had → it’d
we had → we’d
you had → you’d
they had → they’d

Детальніше про правила подібних скорочень читайте у статті Скорочені форми в англійській мові.

Заперечні речення

Для утворення заперечних речень у минулому доконаному часі достатньо додати до стверджувального речення заперечну частку not між допоміжним дієсловом had і Past Participle:

subject + had not + Past Participle

Відмінювання дієслова to ride (їздити) у заперечному реченні:

I had not ridden. — Я не їздив.
He had not ridden. — Він не їздив.
She had not ridden. — Вона не їздила.
It had not ridden. — Воно не їздило.
We had not ridden. — Ми не їздили.
You had not ridden. — Ти не їздив.
They had not ridden. — Вони не їздили.

Зазвичай у заперечних реченнях вживається скорочена форма:

had not → hadn’t

Питання

Для утворення питання у минулому доконаному часі ми ставимо на перше місце допоміжне дієслово had, далі йде підмет, після чого дієслово у формі Past Participle:

had + subject + Past Participle + ?

Відмінювання дієслова to sing (співати):

Had I sung? — Я співав?
Had he sung? — Він співав?
Had she sung? — Вона співала?
Had it sung? — Воно співало?
Had we sung? — Ми співали?
Had you sung? — Ти співав?
Had they sung? — Вони співали?

Коли використовується минулий доконаний час (Past Perfect)

 1. Ми вживаємо минулий доконаний час, коли говоримо про дію, яка відбулася раніше іншої дії у минулому. Ця інша дія у реченні позначається за допомогою дієслова у простому минулому часі (Past Simple).

Приклади речень:

When I came home, Olga had already cooked dinner. — Коли я прийшов додому, Ольга вже приготувала вечерю.
I knew that you had met him before. — Я знав, що ти вже зустрічався з ним раніше.
Martin said that he’d been there five days before. — Мартін сказав, що він був там за п’ять днів до цього.

 1. Ми вживаємо минулий доконаний час, коли говоримо про дію, яка завершилася до певного моменту у минулому. Цей момент у минулому може бути позначений такими словами:
 • by that time – до того часу,
 • by the time – до того часу,
 • by … o’clock – до … години,
 • by the evening – до вечора,
 • by the end of the month – до кінця місяця,
 • by that day – до того дня,
 • by that month – до того місяця, до початку того місяця,
 • before – до того як,
 • і т.ін.

Приклади речень:

By the time we came to the office, Jack had already printed all the documents. — До того часу, як ми прийшли до офісу, Джек вже надрукував усі документи.
We had sold all the goods by the end of the month. — Ми продали весь товар до кінця місяця.

 1. Ми вживаємо минулий доконаний час у таких конструкціях:

а) I wish…

Коли ми говоримо про уявну ситуацію у минулому, конструкція I wish… має такий вигляд:

I wish + Past Perfect

Приклад речення:

I wish I had read this book much earlier. — Хотів би я прочитати цю книжку набагато раніше.

б) Hardly… when…

Ця конструкція описує дію у минулому, що відбулася перед іншою дією. Вона має такий вигляд:

Hardly + Past Perfect + when + Past Simple

В цій конструкції вживається непрямий порядок слів у частині з Past Perfect — допоміжне дієслово had ставиться перед підметом.

Приклад речення:

Hardly had I finished digging the pit when it started raining. — Тільки-но я закінчив копати яму, як пішов дощ.

в) No sooner… than…

Ця конструкція також описує дію у минулому, що відбулася перед іншою дією. Схематично її можна позначити так:

No sooner + Past Perfect + than + Past Simple

Як і в конструкції Hardly… when…, в цій конструкції у частині з Past Perfect ми вживаємо непрямий порядок слів.

Приклад речення:

No sooner had I left home than she called the police. — Тільки-но я вийшов з будинку, як вона викликала поліцію.

г) If only…

Конструкція If only…, коли ми говоримо про минуле, має такий вигляд:

If only + Past Perfect

Приклад речення:

If only I had met him yesterday! — Якби я тільки зустрів його вчора!

Поділитись публікацією: