Простий минулий час (Past Simple) в англійській мові

Простий минулий час (Past Simple) в англійській мові

Утворення простого минулого часу

Стверджувальні речення

Стверджувальні речення у простому минулому часі (Past Simple) утворюються так: спочатку йде підмет, потім дієслово у минулому часі:

subject + verb

Якщо дієслово правильне, минулий час утворюється додаванням до нього закінчення -ed. Якщо дієслово неправильне, слід вживати його другу форму (див. таблицю неправильних дієслів).

Відмінювання дієслова to play (грати) у простому минулому часі (Past Simple):

I played. — Я грав.
He played. — Він грав.
She played. — Вона грала.
It played. — Воно грало.
We played. — Ми грали.
You played. — Ти грав.
They played. — Вони грали.

Приклади простих речень у Past Simple із неправильними дієсловами:

I saw her yesterday. — Я бачив її вчора.
He bought a new house. — Він купив новий будинок.
She sent all the letters. — Вона відправила усі листи.

Заперечні речення

Утворення заперечного речення у Past Simple виконується таким чином: спочатку йде підмет, потім допоміжне дієслово did і заперечна частка not, далі дієслово у формі інфінітиву без частки to.

subject + did not + verb

Відмінювання дієслова to travel (подорожувати) у заперечному реченні:

I did not travel. — Я не подорожував.
He did not travel. — Він не подорожував.
She did not travel. — Вона не подорожувала.
It did not travel. — Воно не подорожувало.
We did not travel. — Ми не подорожували.
You did not travel. — Ти не подорожував.
They did not travel. — Вони не подорожували.

У заперечних реченнях в простому минулому часі зазвичай вживається таке скорочення:

did not → didn’t

Приклади:

I didn’t see her. — Я не бачив її.
They didn’t work yesterday. — Вони не працювали вчора.

Питання

Для утворення питань у простому минулому часі ми ставимо спочатку допоміжне дієслово did, далі йде підмет, після якого — дієслово у формі інфінітиву без частки to:

did + subject + verb?

Відмінювання дієслова to jump (стрибати):

Did I jump? — Я стрибнув?
Did he jump? — Він стрибнув?
Did she jump? — Вона стрибнула?
Did it jump? — Воно стрибнуло?
Did we jump? — Ми стрибнули?
Did you jump? — Ти стрибнув?
Did they jump? — Вони стрибнули?

Для утворення спеціального питання у простому минулому часі ми на початку речення ставимо питальне слово або фразу (what, when, how long, how much і т.ін.), далі використовуємо той самий порядок слів, як і у загальному питанні:

When did they arrive? — Коли вони прибули?
How many books did you buy? — Скільки книжок ти купив?
Why did you say it? — Чому ти сказав це?

Коли використовується простий минулий час (Past Simple)

 1. Ми вживаємо простий минулий час, коли вказуємо на дію, що відбулася у минулому. Час, коли відбулася дія, може бути позначений за допомогою таких слів:
 • yesterday — вчора,
 • the day before yesterday — позавчора,
 • last year — минулого року,
 • last month — минулого місяця,
 • last week — минулого тижня,
 • ago — тому,
 • the other day — днями,
 • never — ніколи (якщо мова йде про віддалене минуле),
 • in [year] — у […] році.

Her family moved to Canada in 1950. — Її сім’я переїхала до Канади в 1950 році.
We bought this car five years ago. — Ми купили цю машину п’ять років тому.
The world economy deteriorated very sharply over the last year. — Світова економіка дуже різко погіршилася за останній рік.

 1. Ми вживаємо простий минулий час, коли розповідаємо про низку послідовних дій, що відбувалися одна за одною у минулому:

I got up at 6 a.m., brushed my teeth, ate my breakfast, and went to work. — Я встав о шостій ранку, почистив зуби, з’їв свій сніданок і пішов на роботу.
He opened the box, put all the spare parts inside, closed the box, and put it on the shelf. — Він відкрив коробку, поклав усе запасні частини всередину, закрив коробку і поклав її на полицю.

Переклад простого минулого часу (Past Simple)

Дієслова у Past Simple перекладаються на українську як у доконаному, так і у недоконаному виді дієслова у минулому часі, в залежності від контексту:

I met your sister yesterday. — Я зустрів твою сестру вчора.
I usually met her in the school canteen. — Я зазвичай зустрічав її у шкільній їдальні.

Поділитись публікацією: