Значення слова

Іменник
пауза
перерва
проміжок
зупинка
нерішучість
фермата

Дієслово
робити паузу
зупинятися
призупинятися
мешкати

Множина

Іменник pause у множині: pauses

Приклади вживання

Don’t pause! — Не зупиняйся!
It was a long pause. — Це була тривала пауза.
Do you want to pause the download? — Ви хочете призупинити завантаження?
He said that he would make a pause. — Він сказав, що зробить паузу.
What was the length of the pause? — Якою була тривалість паузи?
Filming resumed in Hertfordshire, England in August 2020 after a five-month pause due to the COVID-19 pandemic. — Зйомки поновилися в Хартфордширі, Англія, у серпні 2020 року після п’ятимісячної паузи через пандемію COVID-19.
There is an extra rule, that each day should contain a pause of one hour. — Існує додаткове правило, згідно з яким кожен день повинен містити паузу в одну годину.
Gold has been mined continuously in that area, except for a pause in the late 1960s and early 1970s. — У цій місцевості золото видобувається постійно, за винятком паузи наприкінці 1960-х — на початку 1970-х.

Поділитись публікацією: