Значення слова

Іменник
пішак
застава

Дієслово
закладати
заставляти
ручатися

Множина

Іменник pawn у множині: pawns

Приклади вживання

pawn shop — ломбард
He captured my pawn. — Він взяв мого пішака.
I have only four pawns. — У мене лише чотири пішаки.
The pawn is the most numerous and weakest piece in the game of chess. — Пішак — найчисельніша і найслабша фігура в шахах.
There are eight white and eight black pawns on the chessboard. — На шахівниці вісім білих і вісім чорних пішаків.
There is a pawn shop at the end of the street. — В кінці вулиці знаходиться ломбард.
He pawned all his stuff. — Він заклав усі свої речі.

Слово pawn у статтях:

Поділитись публікацією: