Значення слова

Іменник
платіж
оплата
плата
винагорода
покарання

Множина

Іменник payment у множині: payments

Приклади вживання

down payment — передоплата, перший внесок
mobile payment — мобільний платіж
payment card — платіжна картка
royalty payment — сплата роялті
timely payment — своєчасна оплата
What payment methods do you offer? — Які способи оплати ви пропонуєте?
Is this payment enough? — Чи достатньо цього платежу?
It is a one-time payment. — Це одноразовий платіж.
The balance of payments of a country is the difference between all money flowing into the country in a particular period of time and the outflow of money to the rest of the world. — Платіжний баланс країни – це різниця між усіма грошима, які надходять в країну за певний період часу, і відтоком грошей до решти світу.
In 2012, roughly $377 trillion passed through noncash payment systems. — У 2012 році через безготівкові платіжні системи пройшло приблизно 377 трильйонів доларів.
They use contactless payment systems. — Вони використовують безконтактні платіжні системи.

Поділитись публікацією: