Значення слова

Іменник
персик
персикове дерево
персиковий цвіт

Прикметник
персиковий

Дієслово
брехати
доносити
виказувати

Множина

Іменник peach у множині: peaches

Приклади вживання

Peaches are planted in early winter. — Персики висаджують на початку зими.
Peach blossoms are highly prized in Chinese culture. — Квіти персиків високо цінуються в китайській культурі.
There are ten peaches in the box. — У коробці десять персиків.
Who ate my peach? — Хто з’їв мій персик?
I have one peach and two apples.— У мене один персик і два яблука.
Peaches grow on trees. — Персики ростуть на деревах.

Див. також Назви фруктів в англійській мові

Поділитись публікацією: