Значення слова

Іменник
люди
народ
населення
нація
люд

Дієслово
населяти
заселятися

Приклади вживання

Asian people — азійці, азіати
for the people — для людей
How to Win Friends and Influence People — «Як здобувати друзів і впливати на людей» (назва книжки Дейла Карнегі)
People’s Will — Воля народу
people can’t fly — люди не можуть літати
the world’s most powerful people — найвпливовіші люди світу
to let people do whatever they want — дозволяти людям робити все, що вони хочуть
These are the people who helped me. — Це люди, які мені допомогли.
In 2019, 19 people became billionaires. — У 2019 році 19 людей стали мільярдерами.
The United States is home to people of many different ethnic origins. — У США проживають люди різного етнічного походження.
What do people say about you? — Що люди кажуть про вас?
All people tend to think so. — Всі люди схильні так думати.
Few people know about it. — Про це мало хто знає.
Words influence people. — Слова впливають на людей.
These people like to work with people. — Цим людям подобається працювати з людьми.
Can other people understand easily what you are saying? — Чи можуть інші люди легко зрозуміти, що ви говорите?
Most people can’t really imagine the scale of the problem. — Більшість людей не можуть уявити масштаби проблеми.

Поділитись публікацією: