Значення слова

Дієслово
сприймати
розуміти
розрізняти
відчувати
вбачати
усвідомлювати

Приклади вживання

Hearing is the ability to perceive sound. — Слух — це здатність сприймати звук.
We need to know how this person perceives a situation. — Ми повинні знати, як ця людина сприймає ситуацію.
Whether a piece of music is perceived as good or bad can depend on whether the music heard before it was pleasant or unpleasant. — Чи сприймається якийсь музичний твір як хороший чи поганий, може залежати від того, чи була музика, почута раніше, приємною чи неприємною.
I try to understand how people perceive the world and make decisions. — Я намагаюся зрозуміти, як люди сприймають світ і приймають рішення.

Поділитись публікацією: