Значення слова

Дієслово
просочуватися
проціджувати
процідити
фільтрувати
проникати скрізь

Приклади вживання

It can percolate through the soil. — Він може просочуватися через ґрунт.
They are formed by the evaporation of groundwater that percolates through sulfide minerals. — Вони утворюються в результаті випаровування підземних вод, які просочуються через сульфідні мінерали.

Поділитись публікацією: