Значення слова

Прикметник
ударний
пробивний

Приклади вживання

percussive mechanism — ударний механізм
It’s music for percussive instruments. — Це музика для ударних інструментів.
This type of joining brings the materials together in a percussive manner. — У цьому типі з’єднання матеріали з’єднуються ударним способом.

Поділитись публікацією: