Значення слова

Дієслово
виконувати
виступати
показувати
представляти
творити
грати
виконати
виконувати роль
робити трюки

Приклади вживання

Musicians usually perform on a stage. — Музиканти зазвичай виступають на сцені.
A surgeon is a physician who performs surgery. — Хірург — це лікар який виконує операцію.
We have the right to perform music in public. — Ми маємо право публічно виконувати музику.
These programs enable computers to perform a wide range of tasks. — Ці програми дозволяють комп’ютерам виконувати широкий спектр завдань.
These exercises are often performed rhythmically and with minimal equipment. — Ці вправи часто виконуються ритмічно і з мінімальним обладнанням.
A song is a musical composition intended to be performed by the human voice. — Пісня — це музична композиція, призначена для виконання людським голосом.
If you did not perform this action, please contact us immediately. — Якщо ви не виконували цю дію, негайно зв’яжіться з нами.

Поділитись публікацією: