Значення слова

Прикметник
згубний
шкідливий
злоякісний

Приклади вживання

He warned about the pernicious effects of inflation. — Він попередив про згубні наслідки інфляції.
It may be due to pernicious anemia. — Це може бути через злоякісну анемію.
Polarization can be benign, natural, and democratizing, or it can be pernicious, having long term malignant effects on society. — Поляризація може бути доброякісною, природною та демократизуючою, або може бути згубною, мати довгострокові злоякісні наслідки для суспільства.

Поділитись публікацією: