Значення слова

Іменник
аптека
фармація

Множина

Іменник pharmacy у множині: pharmacies

Приклади вживання

hospital pharmacy — лікарняна аптека
internet pharmacy, online pharmacy — інтернет-аптека
Is there a pharmacy nearby? — Поблизу є аптека?
I worked in a local pharmacy. — Я працював у місцевій аптеці.
A pharmacy is where most pharmacists practice the profession of pharmacy. — Аптека — це місце, де більшість фармацевтів практикують професію фармацевта.
California has 8,015 pharmacies, the most of any state. — У Каліфорнії налічується 8015 аптек, найбільше серед усіх штатів.
Apart from the eponymous hospital chain, the company also operates pharmacies, primary care and diagnostic centers, and telehealth clinics through its subsidiaries. — Крім однойменної мережі лікарень, компанія також управляє аптеками, центрами первинної медичної допомоги та діагностики, а також клініками телемедицини через свої дочірні компанії.
It’s an independent pharmacy chain in the United States with 85 owned stores and 38 franchised stores. — Це незалежна аптечна мережа в Сполучених Штатах, що має 85 власних магазинів і 38 франчайзингових магазинів.

Поділитись публікацією: