Значення слова

Іменник
фотограф

Множина

Іменник photographer у множині: photographers

Приклади вживання

I’m a photographer. — Я фотограф.
Are you a photographer? — Ви фотограф?
There were a few photographers near the exit. — Біля виходу було кілька фотографів.
Jonathan Scott is an English zoologist, wildlife photographer and television presenter specializing in African wildlife. — Джонатан Скотт — англійський зоолог, фотограф дикої природи та телеведучий, який спеціалізується на африканській дикій природі.
Photographers use a combination of cosmetics and lighting to produce an appealing image of the subject. — Фотографи використовують комбінацію косметики та освітлення, щоб створити привабливе зображення об’єкта.

Див. також: Назви професій англійською мовою.

Поділитись публікацією: