Значення слова

Прикметник
фразовий

Приклади вживання

phrasal template — фразовий шаблон
phrasal verbs — фразові дієслова
Let’s translate this text using phrasal verbs. — Давайте перекладемо цей текст, використовуючи фразові дієслова.
You should use these phrasal structures. — Вам слід використовувати ці фразові структури.

Поділитись публікацією: