Значення слова

Іменник
стрижень
точка опори
основа
центр
шкворінь
шворінь
цівка

Дієслово
обертатися
крутитися
робити поворот
надівати на стрижень

Приклади вживання

pivot joint — шарнірне з’єднання
pivot point — точка повороту
pivot table — зведена таблиця
An inverted pendulum is a pendulum that has its center of mass above its pivot point. — Зворотний маятник — це маятник, який має центр мас над точкою повороту.

Поділитись публікацією: