Назви планет англійською мовою

Назви планет англійською мовою

Продовжуємо працювати над словниковим запасом. Сьогодні поринемо у безмежні простори Всесвіту: познайомимося з тим, як в англійській мові називаються планети та інші небесні тіла.

Отже, назви планет англійською мовою:

 • Earth — Земля,
 • Moon — Місяць,
 • Mars — Марс,
 • Mercury — Меркурій,
 • Neptune — Нептун,
 • Saturn — Сатурн,
 • Sun — Сонце,
 • Uranus — Уран,
 • Jupiter — Юпітер,
 • Pluto — Плутон,
 • Venus — Венера.

Зверніть увагу!

На відміну від назв інших планет, слова Moon (Місяць) та Sun (Сонце) в англійській мові завжди вживаються з означеним артиклем: the Moon, the Sun.

Приклади речень:

Uranus is visible to the naked eye. — Уран видно неозброєним оком.
Mars is the fourth planet from the Sun. — Марс — четверта планета від Сонця.
They want to build a base on the Moon. — Вони хочуть побудувати базу на Місяці.
Saturn is the second-largest planet in the Solar System. — Сатурн — друга за розміром планета Сонячної системи.
The possibility of life on Venus has long been a topic of speculation. — Можливість життя на Венері вже давно є темою спекуляцій.
What is Pluto’s atmosphere made of? — З чого складається атмосфера Плутона?

Добірка слів та термінів, пов’язаних із космосом:

 • asteroid — астероїд,
 • asteroid belt — пояс астероїдів,
 • astronaut — астронавт, космонавт,
 • astronomical object — астрономічний об’єкт,
 • black hole — чорна діра,
 • comet — комета,
 • compact star — компактна зоря,
 • constellation — сузір’я,
 • cosmic rays — космічні промені,
 • dwarf planet — карликова планета,
 • galaxy — галактика,
 • interstellar medium — міжзоряне середовище,
 • launch vehicle, carrier rocket — ракета-носій,
 • Milky Way — Чумацький шлях,
 • meteorite — метеорит,
 • meteor shower — метеорний потік,
 • minor planet — мала планета,
 • nebula — туманність,
 • orbit — орбіта,
 • planet — планета,
 • planetary system — планетна система,
 • reusable launch system — система космічного запуску багаторазового використання,
 • rocket — ракета,
 • rocket engine — ракетний двигун,
 • satellite — супутник,
 • Solar System — Сонячна система,
 • solar wind — сонячний вітер,
 • space — космос,
 • spaceship — космічний корабель,
 • space probe — космічний зонд,
 • star — зоря, зірка,
 • terrestrial planet — землеподібна планета,
 • universe — Всесвіт,
 • white dwarf — білий карлик (зоря низької світності).

Приклади речень:

The Milky Way is the galaxy that contains our Solar System. — Чумацький Шлях — це галактика, що містить нашу Сонячну систему.
How many objects does the Solar System contain? — Скільки об’єктів містить Сонячна система?
Saturn has its own natural satellite. — Сатурн має власний природний супутник.
The spacecraft carries two computer systems. — На космічному кораблі є дві комп’ютерні системи.
What are the sources of cosmic rays? — Що є джерелами космічних променів?
I want to build a rocket and fly to the Moon. — Я хочу побудувати ракету і полетіти на Місяць.
Astronomers are now able to observe the comet at any point in its orbit. — Астрономи тепер можуть спостерігати комету в будь-якій точці її орбіти.

Поділитись публікацією: