Значення слова

Іменник
качкодзьоб

Приклади вживання

It’s a platypus. — Це качкодзьоб.
The platypus uses its tail for storage of fat reserves. — Качкодзьоб використовує свій хвіст для накопичення запасів жиру.
The unique features of the platypus make it an important subject in the study of evolutionary biology. — Унікальні особливості качкодзьоба роблять його важливим предметом у вивченні еволюційної біології.
The platypus is an excellent swimmer and spends much of its time in the water foraging for food. — Утконос чудовий плавець і проводить значну частину часу у воді, шукаючи їжу.

Поділитись публікацією: