Значення слова

Прикметник
правдоподібний
ймовірний

Приклади вживання

plausible deniability — правдоподібне заперечення
Is this hypothesis plausible? — Чи правдоподібна ця гіпотеза?
It makes our version less plausible. — Це робить нашу версію менш правдоподібною.
The cause of the crash was never exactly determined, but the most plausible reason is an accident or a suicide. — Причина катастрофи ніколи не була точно встановлена, але найбільш правдоподібною причиною є аварія чи самогубство.
We need a more plausible explanation. — Нам потрібне більш правдоподібне пояснення.

Поділитись публікацією: