Значення слова

Іменник
безліч
надмірність
достаток
зайвина

Приклади вживання

They faced a plethora of challenges. — Вони зіткнулися з безліччю викликів.
Each album features a plethora of guest rappers. — В кожному альбомі представлено безліч запрошених реперів.
He was a member of the Uruguay national team and a plethora of clubs around the world. — Він був членом збірної Уругваю та безлічі клубів по всьому світу.
Since then, it has spawned a plethora of operating system distributions, commonly also called Linux. — З тих пір він породив безліч дистрибутивів операційної системи, які також називають Linux.

Поділитись публікацією: