Значення слова

Іменник
водопровідник
сантехнік
слюсар
паяльщик

Прикметник
слюсарно-водопровідний

Множина

Іменник plumber у множині: plumbers

Приклади вживання

plumber wrench — трубний ключ
plumber’s snake — сантехнічний трос
I’m a plumber. — Я сантехнік.
Are you a plumber? — Ви сантехнік?
I’m not a plumber. — Я не сантехнік.
Each state and locality may have its own licensing and taxing schemes for plumbers. — Кожний штат та населений пункт можуть мати власні схеми ліцензування та оподаткування сантехніків.
This album contains a song dedicated to Gessle’s father, who was a plumber. — Цей альбом містить пісню, присвячену батькові Гессле, який був сантехніком.

Див. також: Назви професій англійською мовою.

Поділитись публікацією: