Утворення множини іменників в англійській мові

Утворення множини іменників в англійській мові

Зазвичай множина іменників в англійській мові утворюється шляхом додавання до однини закінчення -s або -es.

 • car (автомобіль) → cars
 • clown (клоун) → clowns
 • month (місяць) → months
 • fool (дурень) → fools

Якщо іменник у формі однини закінчується на -x, -sh, -ch, -s, -ss, до нього додається -es:

 • fox (лисиця) → foxes
 • crash (катастрофа) → crashes
 • branch (філіал) → branches
 • boss (бос) → bosses
 • octopus (восьминіг) → octopuses

Якщо іменник закінчується в однині на -y, перед яким стоїть приголосна, до нього додається -es, а y замінюється на i:

 • factory (фабрика) → factories
 • university (університет) → universities

Якщо літері y передує голосна, додається закінчення -s, а y не змінюється:

 • day (день) → days
 • key (ключ) → keys
 • toy (іграшка) → toys

Якщо іменник закінчується на -o, якій передує приголосний, додається закінчення -es:

 • hero (герой) → heroes
 • cargo (вантаж) → cargoes

Деякі іменники не слідують цьому правилу і утворюють множину додаванням -s:

 • photo (фотографія) → photos
 • dynamo (динамо-машина) → dynamos

Вимова

Після глухих приголосних звуків закінчення -s або -es вимовляється як [s]:

 • camp (табір) → camps [kæmps]
 • bullet (куля) → bullets [bulɪts]
 • habit (звичка) → habits [hæbɪts]
 • hoop (обруч) → hoops [hu:ps]

Після дзвінких приголосних та голосних звуків закінчення -s або -es вимовляється як [z]:

 • number (номер) → numbers [nʌmbəz]
 • maple (клен) → maples [meɪplz]
 • motor (двигун) → motors [moutəz]
 • trend (тенденція) → trends [trendz]

Після шиплячих звуків закінчення -s або -es вимовляється як [iz]:

 • college (коледж) → colleges [kɔlɪdʒɪz]
 • face (обличчя) → faces [feɪsɪz]
 • fox (лисиця) → foxes [fɔksɪz]
 • house (будинок) → houses [hausɪz]
 • lunch (ленч) → lunches [lʌntʃɪz]

Виняток із загального правила утворення множини

В англійській мові є велика кількість іменників, утворення множини яких виконується не за основним правилом.

Це такі слова, як child, crisis, foot, man та багато інших. З повним переліком таких слів можна ознайомитись у нашій статті Іменники, утворення множини яких виконується не за загальним правилом.

Словник

Слова з цієї статті у словнику: boss, branch, bullet, camp, car, cargo, clown, college, crash, day, dynamo, face, factory, fool, fox, habit, hero, hoop, house, key, lunch, maple, month, motor, number, octopus, photo, toy, trend, university.

Поділитись публікацією: