Значення слова

Іменник
плюс
перевага
додаткова кількість

Прикметник
додатковий
позитивний

Прийменник
плюс
додатково

Приклади вживання

plus one — плюс один
plus sign — знак плюс
Four plus five equals nine. — Чотири плюс п’ять дорівнює дев’яти.
International telephone numbers are represented by prefixing the country code with a plus sign. — Міжнародні телефонні номери представлені префіксом коду країни зі знаком плюс.

Слово plus у статтях

Поділитись публікацією: