Значення слова

Іменник
точка
пункт
місце
позначка
очко
бал
кінчик
наконечник
стрілка
стадія
суть
справа
мета
поділ
мереживо
момент
румб

Дієслово
вказувати
показувати
мітити
націлювати
прицілюватися
зазначати
дивитися
загострювати
прагнути

Множина

Іменник point у множині: points

Приклади вживання

basis point — базисний пункт
boiling point — точка кипіння
dew point — точка роси
flash point — температура спалаху
from my point of view — з моєї точки зору
his weak points — його слабкі сторони
melting point — температура плавлення
percentage point — відсотковий пункт
point of view — точка зору
the most important points in the plan — найважливіші пункти плану
the point is — справа в тому
the point of a knife — вістря ножа
the point where two lines cross — точка, де дві лінії перетинаються
to point out — указувати, зазначати, виділяти
to speak to the point — говорити по суті
to the point — до діла
vanishing point — зникома точка
He pointed out several mistakes in the report. — Він вказав на кілька помилок у звіті.
Let’s get back to the previous point. — Давайте повернемося до попереднього пункту.
The boiling point of water is 100°C. — Температура кипіння води становить 100°C.
I agree with it to a certain point. — Я згоден з цим до певної міри.
The teacher pointed at our mistakes. — Учитель вказав на наші помилки.
As it has already been pointed out, we should finish this project as soon as possible. — Як вже було зазначено, ми повинні завершити цей проект якомога швидше.
Sarah may change her point of view. — Сара може змінити свою точку зору.
It was a turning point in my life. — Це був поворотний момент у моєму житті.

Поділитись публікацією: