Значення слова

Прикметник
політичний
державний

Приклади вживання

political correctness — політична коректність
political economy — політична економія
political ideology — політична ідеологія
political party — політична партія
political philosophy — політична філософія
political science — політологія
political spectrum — політичний спектр
My parents belonged to opposing political parties. — Мої батьки належали до протилежних політичних партій.
She works in a political organization. — Вона працює в політичній організації.
Chinese political system is authoritarian. — Китайська політична система є авторитарною.

Поділитись публікацією: