Значення слова

Прикметник
бідний
низький
поганий
нещасний
недостатній
жалюгідний
незначний
кепський
слабкий
неприємний

Іменник
бідняки

Приклади вживання

poor quality — низька якість
the poor — бідні, незаможні
Poor thing! — Бідолашний!
The soil in this valley is poor. — Ґрунт у цій долині бідний.
I may be poor, but I’m still honest. — Я, може, і бідний, але все ще чесний.
The rich get richer and the poor get poorer. — Багаті стають багатшими, а бідні біднішими.
According to the World Bank Group in 2020, more than 40% of the poor live in conflict-affected countries. — За даними Групи Світового банку, у 2020 році понад 40% бідних живуть у країнах, які постраждали від конфлікту.

Ступені порівняння до слова poor

  • poorer — бідніше
  • the poorest — найбідніший

Приклади речень:

Some people are poorer than others. — Деякі люди бідніші за інших.
Some of the most prosperous and some of the poorest neighborhoods of the Netherlands can be found in The Hague. — Деякі з найбільш процвітаючих і деякі з найбідніших районів Нідерландів можна знайти в Гаазі.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: