Значення слова

Прикметник
популярний
загальнопоширений
народний
загальнодоступний

Приклади вживання

how to be popular — як бути популярним
popular culture — масова культура
popular music — популярна музика
It’s the most popular alcoholic drink in our country. — Це найпопулярніший алкогольний напій у нашій країні.
That philosophy may be popular, but it isn’t based in truth. — Ця філософія може бути популярною, але вона не базується на правді.
His song is getting more and more popular. — Його пісня стає все більш популярною.

Ступені порівняння до слова popular

  • less popular — менш популярний
  • the least popular — найменш популярний
  • more popular — більш популярний
  • the most popular — найпопулярніший

Приклади речень:

He is becoming less popular. — Він стає менш популярним.
It’s his least popular novel. — Це його найменш популярний роман.
He is more popular in the United States than in Mexico. — Він більш популярний у Сполучених Штатах, ніж у Мексиці.
It’s one of the most popular songs of the disco era. — Це одна з найпопулярніших пісень епохи диско.

Дивіться детальніше про ступені порівняння в англійській мові.

Поділитись публікацією: