Значення слова

Іменник
популярність

Приклади вживання

music popularity index — індекс популярності музики
The popularity of our band was temporary. — Популярність нашого гурту була тимчасовою.
This cocktail gained popularity in the 1990s. — Цей коктейль набув популярності в 1990-х роках.
They reached their peak of popularity in the post-war era. — Піка популярності вони досягли в післявоєнний час.
Its popularity compares with pepperoni in the United States. — Його популярність можна порівняти з пепероні в Сполучених Штатах.
During the 1980s, this programming language gradually gained popularity. — Протягом 1980-х років ця мова програмування поступово набувала популярності.
In the mid–late 1990s, the genre saw a massive widespread popularity increase. — У середині та наприкінці 1990-х років цей жанр набув широкого поширення.
The name has increased in popularity in the United States in recent years. — Останніми роками це ім’я стало популярним у Сполучених Штатах.
The genre was developed in the 1980s and saw a revival of popularity and influence in the late 2000s. — Жанр був розроблений у 1980-х роках і відродив популярність і вплив наприкінці 2000-х років.

Поділитись публікацією: