Значення слова

Прикметник
багатолюдний
густонаселений

Приклади вживання

Java is the world’s most populous island. — Ява — найбільш густонаселений острів у світі.
What is the most populous city in Pakistan? — Яке місто в Пакистані є найбільш густонаселеним?
It’s the most populous city in the state. — Це найбільш густонаселене місто штату.
Sacramento is the state’s capital, while Los Angeles is the most populous city in the state and the second most populous city in the country. — Сакраменто є столицею штату, тоді як Лос-Анджелес є найбільш густонаселеним містом штату і другим за чисельністю містом країни.

Поділитись публікацією: